Szkolenie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 28-02-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020.

Miejsce szkolenia:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26B
15-703 Białystok
SALA SZKOLEŃ – godz. 10.00