Projekt gminy Krynki na kolejnym etapie!

Wczoraj w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która oceniła 352 wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru dotyczącego celu tematycznego „Dziedzictwo”. Rekomendowano do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 162 projekty.

Wśród nich znalazł się również projekt gminy Krynki pn. „Historyczny Trakt Królewski upamiętniający wspólne dzieje Krynek i Grodna.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie www.pbu2020.eu

(źródło: isokolka.eu)