Uroczyste oddanie do użytku ulic w Krynkach

W piątek, 24 listopada 2017r., odbyło się uroczyste oddanie do użytku ulic przebudowanych w ramach projektu: „Przebudowa ul. Kaukazkiej, ul. Górnej, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej, cz. ul. Nowej, cz. ul. Polnej w Krynkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich“ objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej (foto: Marcin Bielski i Marcin Budrowski).