XV edycja konkursu Wiedzy o Rosji

ROSYJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE W POLSCE Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, zaprasza do udziału w XV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O ROSJI PT. „ROSJA – ROK 1918. 100 LAT KOŃCA EPOKI IMPERIUM ROSYJSKIEGO”.
Celem konkursu jest przybliżenie historii, wiary i tradycji oraz kultury i cywilizacji Rosji, sprawdzenie znajomości historii Rosji i rosyjskich realiów, poszanowanie tradycji oraz kształtowanie obywatela świata. Adresatami i uczestnikami Konkursu, jest zarówno młodzież pochodzenia rosyjskiego, jak i wszyscy uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 – 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy są zainteresowani Rosją, jej historią, językiem rosyjskim, rosyjską literaturą, poezją i kulturą oraz dniem dzisiejszym Rosji.
 
 
Regulamin Konkursu w załączeniu.
 
Informacje na bieżąco o Konkursie będzie można uzykać w internecie na profilach:
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie.
 
/-/ Andrzej Romańczuk
Sekretarz Zarządu RSKO w Polsce