Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE NR 313/2018 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w 2018 roku

>> pobierz treść zarządzenia (pdf) <<