Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Wspaniała wiadomość dla uczniów i nauczycieli ZSS w Krynkach oraz dla naszej Gminy. W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, z którym Gmina Krynki w październiku 2016r. zawarła porozumienie w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu. Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2018r.-30.06.2019r. Wartość Projektu wynosi 421 044,90zł. W ramach realizacji zaplanowano następujące działania: wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej w pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny; wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne i rzutnik multimedialny; wyposażenie pracowni informatycznej w 21 laptopów wraz z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, ekran projekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne: programowanie, robotyka, grafika; zajęcia przyrodnicze, zajęcia językowe: angielski, francuski, niemiecki; naukę szybkiego czytania; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Gimnazjum i SP; warsztaty z przedsiębiorczości oraz wyjazdy edukacyjne uczniów. /JG/