Informacja w sprawie realizacji podprogramu FEAD 2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach informuje, iż Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020 – Podprogram 2017.

Realizacja objęła okres od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 521 osób skierowanych przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach. W ramach Podprogramu wydano 26 ton 629,20 kg żywności tj. 2.080 paczek. W ramach działań towarzyszących ZO PKPS  w Białymstoku przeprowadził warsztaty edukacyjne z pokazem multimedialnym „Zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności” w których uczestniczyło 25 beneficjentów – mieszkańców gminy.

Informujemy, iż Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwał do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach (siedziba Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, pokój Nr 8 i Nr 10).