Konkurs „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz prowadzą produkcyjną działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej (bydło mleczne) do wzięcia udziału w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla rolników – producentów mleka: „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie testu oraz przesłanie lub dostarczenie osobiście arkusza odpowiedzi do 17 sierpnia 2018 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego na adres:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Legionowa 18, 15-099 Białystok

z dopiskiem: „Konkurs”

(adresy Placówek Terenowych KRUS znajdują się na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/)

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 9 września 2018 roku podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy w PODR w Szepietowie.

Regulamin, pytania konkursowe wraz z arkuszem dostępne są także w czerwcowym wydaniu „Wiadomości Rolniczych” oraz w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku oraz poniżej:

Arkusz-zgłoszeniowy.pdf

Pytania-konkursowe.pdf

Regulamin-konkursu.pdf

Ulotka.pdf