Zarządzenie – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola