Informacja dot. składania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Krynki suszy, która mogła doprowadzić do powstania szkód w uprawach rolnych, Burmistrz Krynek informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie do dnia 31.07.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krynkach (pok. 15).
Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania w Urzędzie Miejskim w Krynkach (pok. 11 i 17) oraz na stronie internetowej Urzędu www.krynki.pl
Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.


Wniosek do pobrania (doc)