,,Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego