Akcja dystrybucji maseczek dla mieszkańców gminy Krynki