Informacja Burmistrza Krynek

W związku z prośbą o nieodpłatne przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetu Gminy Krynki jaką Burmistrz Krynek wystosowała w dniu 17.03.2020r. do Banku Spółdzielczego w Białymstoku Oddział w Krynkach, BS obniża opłatę za przelewy gotówkowe zgodnie z załączonym pismem (poniżej).

Dziękuję Zarządowi Banku Spółdzielczego w Białymstoku.