Projekt: Bony na szkolenia

Już pod koniec stycznia rusza pierwszy konkurs na tzw. Bony na szkolenia w ramach zintegrowanego projektu pn. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.

Dofinansowanie można uzyskać na szkolenia językowe, komputerowe, przedmaturalne, studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy zawodowe. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe o różnym statusie zawodowym na rynku pracy, zamieszkałe na obszarze subregionu białostockiego tj. miasta Białystok, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego.

Bony na szkolenia są idealną alternatywą dla osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje, lecz nie dysponują wolnymi środkami finansowymi na opłacenie całości szkolenia. Na ten cel mogą otrzymać od 9.000,00 do 15.000,00 złotych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie Operatora Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych: www.fir.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi (BO) Sokółka:

Grodzieńska 1, Sokółka

tel.: +48 729 925 170

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

e-mail: bony@fir.org.pl

tel.: +48 509 198 202