Trzy projekty z Polskiego Ładu zakwalifikowane do realizacji w naszej gminie!

 
Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Na liście dofinansowanych zadań znalazło się ponad 180 z województwa podlaskiego – powiatowych i gminnych na kwotę ponad 1,2 mld zł.
 
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji znalazły się 3 z gminy Krynki!
1. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży w Gminie Krynki – 320 000 zł
2. Przebudowa ul. Granicznej w Krynkach jako usprawnienie połączenia z drogą powiatową nr 1282 B – etap II – 3 040 000 zł
3. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej na terenie OSiR w Krynkach przy ul. Kościelnej – 810 000 zł