Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Turnus trwa 21 dni. 

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

1. Wiek dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7-15lat). 

2. Przynajmniej jedno z rodziców ( prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. 

3. Podstawą skierowania dziecka na turnus jest ,, wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Formularz z informacja o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego. 

Termin składania wniosków  17.05.2022r. 

 Informacje można uzyskać pod nr. tel. (85) 7497305