ZARZĄDZENIE NR 215/2021 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krynki