ZARZĄDZENIE NR 428/2023

ZARZĄDZENIE NR 428/2023 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krynki na rok szkolny 2023/2024

POBIERZ