ZARZĄDZENIE NR 429/2023

ZARZĄDZENIE NR 429/2023 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krynki na rok szkolny 2023/2024, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

POBIERZ