ZARZĄDZENIE NR 434/2023 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 6 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 434/2023 BURMISTRZA KRYNEK
z dnia 6 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

POBIERZ (pdf)