ZARZĄDZENIE NR 440/2023 BURMISTRZA KRYNEK

ZARZĄDZENIE NR 440/2023 BURMISTRZA KRYNEK
z dnia 6 marca 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku i ustalenia regulaminu jej pracy

>> DO POBRANIA <<