Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Krynki

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Zakładu Komunalnego w Krynkach przy ul. 1 Maja 9.

Godziny otwarcia – czwartek od 8.00 do 14.30