Projekt: „Przebudowa ul. Kaukazkiej, ul. Górnej, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej, cz. ul. Nowej, cz. ul. Polnej w Krynkach”