• Pomoc Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego