„Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ulica Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ulicy Granicznej) w Krynkach”