Harmonogramy odbioru odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250). w drodze przetargu została wyłoniona firma: MPO Spółka z o.o. , ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, która od 1 lipca 2013 roku będzie zajmowała się odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości czasowo zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Krynki.

UWAGA!
Zbiórka odpadów będzie odbywała się w godzinach od 6:00 do 19:00. Prosimy o wystawianie ZAWIĄZANYCH worków rano lub dnia poprzedniego.


Grafiki Odbioru Odpadów w Gminie Krynki w 2024r.

Harmonogram – komunalne i segregowane – 2024 rok

Harmonogram odbioru odpadów dla firm – 2024 rok

 


Grafiki Odbioru Odpadów w Gminie Krynki w 2023r.

Harmonogram – komunalne i segregowane – 2023 rok

Harmonogram odbioru odpadów dla firm – 2023 rok

 


Grafiki Odbioru Odpadów w Gminie Krynki w 2022r.

Harmonogram – komunalne i segregowane – 2022 rok

Harmonogram odbioru odpadów dla firm – 2022 rok

 


Grafiki Odbioru Odpadów w Gminie Krynki – I półrocze 2021r.

 

>> POBIERZ GRAFIK - komunalne i segregowane <<

>> POBIERZ GRAFIK - firmy (działalność gospodarcza) <<

Grafiki Odbioru Odpadów w Gminie Krynki – II półrocze 2021r.

Pobierz


Grafik odbioru odpadów II półrocze 2020r.


Grafik Krynki 2020r. NOWY AKTUALNY


Grafik Odbioru Odpadów w 2019 roku


Grafik Odbioru Odpadów Komunalnych i Segregowanych - II półrocze 2018r.

Grafik Odbioru Odpadów Komunalnych i Segregowanych - I półrocze 2018r.