Harmonogramy odbioru odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250). w drodze przetargu została wyłoniona firma: MPO Spółka z o.o. , ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, która od 1 lipca 2013 roku będzie zajmowała się odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości czasowo zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Krynki.

UWAGA!
Zbiórka odpadów będzie odbywała się w godzinach od 6:00 do 19:00. Prosimy o wystawianie ZAWIĄZANYCH worków rano lub dnia poprzedniego.

Harmonogramy odbierania odpadów komunalnych (pliki PDF)

Grafik – I półrocze 2017r. (pdf)

Grafik - II półrocze 2017r. (pdf)