Pliki do pobrania

Pliki, wnioski i dokumenty do pobrania:

 

REJESTR ZŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 


Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości.

Obowiązek ten spoczywa na:

  • w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,
  •  w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku.

Deklaracje można składać:

1) przez internet na https://zone.gunb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a jego niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

UWAGA: Składanie deklaracji jest możliwe dla osób posiadających:

  • Konto Epuap
  • e-dowód
    przy użyciu mojeID, umożliwiające  zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej: BOŚ BANK, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Inteligo, BNP Paribas, Banki Spółdzielcze.

2) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Krynkach.

Jakie informacje zawiera deklaracja?

  • rodzaj budynku oraz dane adresowe budynku;
  • rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku;
  • dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (właściciela, współwłaściciela bądź zarządcę budynku);
  • dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (jeżeli jest inny niż adres budynku)

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy.

DO POBRANIA:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne


AKTUALIZACJA – PODATKI

Nieruchomości:

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

—-

Rolny:

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

 

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

—-

Leśny:

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

 

IL-1 INFORMACJA O LASACH

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


PODATKI

———————————————————————————

 


STYPENDIA, POMOC ZDROWOTNA

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie o aktualnym statusie osoby bezrobotnej

Prośba o przekazania świadczenia na konto bankowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-stypendium

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela


INNE WNIOSKI I DRUKI


CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wnioski, formularze, instrukcje oraz inne ważne informacje znajdują się na stronie CEIDG >> przejdź do strony <<