Pliki do pobrania

Pliki, wnioski i dokumenty do pobrania:


 

AKTUALIZACJA – PODATKI

Nieruchomości:

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

—-

Rolny:

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

 

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

—-

Leśny:

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

 

IL-1 INFORMACJA O LASACH

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


PODATKI

———————————————————————————

 


STYPENDIA, POMOC ZDROWOTNA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do stypendium


INNE WNIOSKI I DRUKI


CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wnioski, formularze, instrukcje oraz inne ważne informacje znajdują się na stronie CEIDG >> przejdź do strony <<

 

Print Friendly, PDF & Email