Kontakt

Urząd Miejski w Krynkach
ul. Garbarska 16
16-120 Krynki
tel. 85-722-85-50
fax. 85-722-80-70
e-mail: kancelaria@krynki.pl