Biblioteka Publiczna

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KRYNKI

16-120 Krynki
ul. Cerkiewna 3
tel. 85-711-27-23
NIP 545-169-43-26
kierownik: Piotr Zwierzyński

email: biblioteka@gmail.com

Strona na Facebook’u: https://www.facebook.com/bibliotekakrynki/