MGOPS

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNKACH

16-120 Krynki
ul. Garbarska 16
tel/fax. 85-722-85-50 wew. 41
e-mail: gops@krynki.pl
kierownik: Janina Citko

Print Friendly, PDF & Email