MGOPS

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNKACH

16-120 Krynki
ul. Garbarska 16
tel/fax. 85-722-85-50 wew. 41
e-mail: gops@krynki.pl
kierownik: Janina Citko


 


 

 

WAŻNE INFORMACJE DO POBRANIA:

 

Świadczenia z pomocy społecznej

POBIERZ

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

POBIERZ

 

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

POBIERZ

 

Świadczenia rodzinne

POBIERZ

 

Fundusz alimentacyjny

POBIERZ