Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Krynki, ul. Garbarska 16,16-120 Krynki zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-2018-r.pdf