„Modernizacja budynku remizy strażackiej oraz budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem placu OSP w Krynkach”