• „Przebudowa ul. Granicznej w Krynkach jako usprawnienie połączenia z drogą powiatową nr 1282 B – etap II”