Urząd Miejski

Urząd Miejski w Krynkach
ul. Garbarska 16
16-120 Krynki
tel. 85-722-85-50
tel/fax. 85-722-80-70
e-mail: kancelaria@krynki.pl

Konto bankowe Urzędu Miejskiego w Krynkach:
Bank Spółdzielczy Białystok O/Krynki
nr konta: 48 8060 0004 0420 0101 2000 0010


Jolanta Gudalewska
Burmistrz Krynek

Jerzy Citko
Sekretarz Gminy

Joanna Kunikowska
Skarbnik Gminy

Józef Stanisław Czarniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkach