Urząd Miejski

Urząd Miejski w Krynkach
ul. Garbarska 16
16-120 Krynki
tel. 85-722-85-50
tel/fax. 85-722-80-70
e-mail: kancelaria@krynki.pl

Konto bankowe Urzędu Miejskiego w Krynkach:
Bank Spółdzielczy Białystok O/Krynki
nr konta: 48 8060 0004 0420 0101 2000 0010


Jolanta Gudalewska
Burmistrz Krynek

przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00 oraz w poniedziałek w godz. 15.30-16.00 

Emilia Szulborska-Żyndul
Zastępca Burmistrza

Wioletta Utko
Skarbnik Gminy

Józef Stanisław Czarniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkach

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00- 16.00.