Kontakt ws. gospodarki odpadami

Kontakt ws. Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gm. Krynki

Wszelkich informacji, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gm. Krynki, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, pokój nr. 9,  tel. 85 7228  550 wew. 45, email: odpady@krynki.pl