Kontakt ws. gospodarki odpadami

Kontakt ws. Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gm. Krynki

Wszelkich informacji, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gm. Krynki, można uzyskać w

Urzędzie Miejskim w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

pokój nr. 10

tel. 85 7228  550 wew. 45

email: odpady@krynki.pl