„Zagospodarowanie działki numer 4272 w Krynkach przy ulicy Kościelnej, stanowiącej Ośrodek Sportu i Rekreacji”