GOK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRYNKACH

16-120 Krynki
ul. Grodzieńska 7
tel / fax 85-722-81-21
NIP 545-169-44-67
e-mail: gok@krynki.pl
www.gok-krynki.pl

dyrektor: Elżbieta Czeremcha, tel. 500 508 187