RODO

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Krynek, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki. Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

  • osobiście,
  • poprzez korespondencję tradycyjną,
  • telefonicznie pod numerem 85 722 85 50
  • faxem 85 722 80 70
  • poprzez e-mail: kancelaria@krynki.pl

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Burmistrza Krynek danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Januszem Szyplukiem za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_um_krynki@podlaskie.pl

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Burmistrza Krynek.

W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Szczegółowy obowiązek informacyjny znajduje się na stronie: https://bipkrynki.wrotapodlasia.pl/ochrona-danych-osobowych/