Zespół Szkół Samorządowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

16-120 Krynki
Aleja Szkolna 10
tel / fax: 85-722-86-48
NIP 545-175-88-94
e-mail: szkolakrynki@szkolakrynki.pl
www.szkolakrynki.pl
dyrektor: Anna Tomulewicz