Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Gmina dokonuje odbioru i utylizacji odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych w miarę zgłaszanych potrzeb przez okolicznych rolników. Zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych.

Zgłoszenia rolników przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Krynkach.