„Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach”