Warto zobaczyć w Krynkach…

 

Układ przestrzenny Krynek (rondo)

Bóżnica Jentes beth Midras (ul. Czysta)

Cerkiew prawosławna p.w. NNMP (ul. Cerkiewna)

Kościół katolicki p.w. Św. Anny (ul. Kościelna)

Cmentarz rzymsko-katolicki (ul. Kościelna)

Cmentarz żydowski

Dzwonnica – brama (ul. Kościelna)

Synagoga „Kaukaski Beth-Midrasz” (ul. Piłsudskiego)

Cmentarz prawosławny

Wielka Synagoga „Beth Ha Kneseth” (ruiny – ul. Garbarska)

Park podworski

Zalew w Krynkach

Źródła i wody artezyjskie („krzywa rura”)

 

(zdjęcia: Urząd Miejski w Krynkach)