„Rozwój Infrastruktury turystycznej poprzez rewitalizację terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościelnej w Krynkach”