Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Gmina Krynki, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień , jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-2017-r.pdf