Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

Gmina Krynki, ul. Garbarska 16,16-120 Krynki zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. (pdf)