SPRAWOZDANIE SAMORZĄDU GMINY KRYNKI Z KADENCJI 2018-2023 – cz. 3

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej zrealizowaliśmy następujące zadania:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 104990B ul. Spółdzielcza oraz drogi gminnej nr 104977B część ul. Granicznej w Krynkach. Budżet projektu: 399 747,42 zł, pozyskane środki unijne: 152 920 zł oraz 25 000 zł „Krynka” Spółka z o.o..

 

  • Przebudowa ulic gminnych Grodzieńska i Polna w Krynkach. Wartość inwestycji 1 007 492,38 zł, w tym pozyskane środki z RFIL 894 719 zł.

 

  • Przebudowa ul. Granicznej w Krynkach – etap IIwartość inwestycji 3 464 709,72 zł w tym pozyskane środki z Polskiego Ładu – 3 040 000 zł, z RFIL – 213 321 zł.

 

Inwestycje drogowe w partnerstwie z Powiatem Sokólskim, w tym w ramach Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka – Górany” – etap I na odcinku Ostrów Płd. – Nowa Świdziałówka – Górany (7,5 km). Całkowity koszt inwestycji to 5 795 156,24 zł, dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 2 897 578,12 zł, wkład gminy Krynki 1 448 789,06 zł, wkład Powiatu Sokólskiego 1 448 789,06 zł.

 

  • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez realizację zadań:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km),

 

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) i chodnika (dł. 0,40 km) wraz z obrukowaniem skarp przy moście.

 

3) Przebudowa drogi powiatowej Krynki-Górany (dł. 0,5 km). Wartość robót budowlanych 3 210 239,73 zł, wkład finansowy Lasów Państwowych 50 000 zł, wkład finansowy gminy Krynki 283 524 zł, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa 2 568 191 zł;

 

  • Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Sanniki – Kruszyniany: Długość drogi – 7,08 km  Wartość robót – 10 590 845,46 zł, w tym pozyskane środki: z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 2 500 000 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 540 000 zł, z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych – 858 000 zł; wkład Powiatu Sokólskiego – 1 162 845,46 zł, Gminy Krynki – 1 530 000 zł, Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Krynki – 1 000 000 zł- / wraz z budową mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim. Wartość zadania – 2 816 700 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 2 500 000 zł, Powiat Sokólski – 316 700 zł,

 

  • Współpraca z wojskiem w zakresie naprawy gminnych dróg szutrowych – naprawiono drogi w obrębach Ozierany Małe i Wielkie, Kruszyniany, Łosiniany, Rudaki, Krynki, Łapicze.