SPRAWOZDANIE SAMORZĄDU GMINY KRYNKI Z KADENCJI 2018-2023 – cz. 1

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDU GMINY KRYNKI Z KADENCJI 2018-2023

Mija kolejna kadencja Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Krynkach, zatem jest to dobry moment, by podsumować, co udało nam się wspólnie zrobić dla naszego miasta i gminy w tej ponad 5-letniej kadencji.

Zanim przejdziemy do szczegółów tego swoistego sprawozdania z działalności samorządu – w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania naszych działań, wspierali nas w pomysłach, okazali bezinteresowną pomoc przy projektowaniu inwestycji oraz wykonaniu wielu wspaniałych i potrzebnych nam wszystkim usprawnień. A przede wszystkim DZIĘKUJEMY wszystkim Mieszkańcom naszego miasta i naszej całej gminy za wsparcie, dobre słowo, zrozumienie oraz wkład wniesiony w rozwój i współpracę dla dobra nas wszystkich!

A teraz przejdźmy do podsumowania naszych działań!

W MIJAJĄCEJ KADENCJI SAMORZĄDU UDAŁO NAM SIĘ POZYSKAĆ

ŚRODKI FINANSOWE NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ

O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI OKOŁO

16 MILIONÓW ZŁOTYCH

ZAŚ W PARTNERSTWIE Z POWIATEM SOKÓLSKIM

WYKONALIŚMY INWESTYCJE NA KWOTĘ

PONAD 22 MILIONY ZŁOTYCH

 


W zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej były to:

 • Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach – wartość całkowita 475 621 zł; pozyskane środki 299 985,02 zł.

 • Zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (siłownia na świeżym powietrzu, rozbudowa placu zabaw, montaż ogrodzenia i małej architektury) – wartość całkowita 129 495,63 zł; pozyskane środki 81 465,57 zł

 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach – wartość całkowita – 110 493,36 zł; pozyskane środki: 47 400 zł.

 • „Muzeum pod Chmurką w Krynkach” – całkowita wartość 69 424,96 zł, pozyskane środki 44 175 zł.

 • Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rewitalizację terenu OSiR przy ul. Kościelnej w Krynkach – koszt inwestycji to 137 500 zł, pozyskane środki 51 185,90 zł.;

 • Budowa elektroenergetycznej oświetleniowej linii kablowej nN na boisku piłkarskim przy ul. Kościelnej w Krynkach – etap I. Wartość zadania 40 000 zł.

 • Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach – etap II. W 2023 r. wykonano oświetlenie boiska za kwotę 39 360 zł, w trakcie realizacji jest przebudowa boiska – łączna kwota to 231 750 zł a planowane zakończenie ma nastąpić w maju 2024r.

 • Rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej i sportowej na terenie OSiR w Krynkach przy ul. Kościelnej. Łączna kwota realizacji: 1 035 843 zł, pozyskane środki z Polskiego Ładu: 810 000 zł.

 • Budowa placów zabaw w Krynkach i w Górce oraz wiaty – kontynuacja zagospodarowania placów poprzez nasadzenia zieleni i montaż małej architektury.

 

Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska:

 • Modernizacja punktów oświetleniowych w miejscowościach po PGR-owskich: Krynki, Kruszyniany, Górka, Górany. Łącznie zmodernizowano ok. 586 punktów oświetleniowych. Koszt inwestycji – 731 799,98 zł brutto, w tym pozyskane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 721 959 zł.

 • Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Krynki – Budowa 31 instalacji fotowoltaicznych i 4 solarnych. Wartość projektu 440 802,61 zł, pozyskane środki 432 054,25 zł.

 • Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Łapicze i Kundzicze – koszt ok. 40 000 zł.

 

Bezpieczeństwo, zadania komunalne

 • Doposażenie ZK w ciągnik, przyczepę, pług do odśnieżania, piaskarkę, wagę najazdową, pompę do hydroforni – koszt zakupów ponad 330 000 zł.

 • Zakup 24-osobowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży. Łączny koszt – 415 740 zł, pozyskane środki z Polskiego Ładu – 320 000 zł.

 • Doposażenie jednostki OSP w Krynkach w ubrania i sprzęt strażacki specjalny na kwotę ok. 108 022, w tym pozyskane środki ok. 81 084 zł.