Wytyczne epidemiczne dot. funkcjonowania placów zabaw

Zapoznaj się z wytycznymi (pdf)