Rada Miejska w Krynkach

Rada Miejska w Krynkach

Czarniecki Józef Stanisław
przewodniczący Rady Miejskiej

Nosewicz Halina
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Apanowicz Bożena
Bielska-Wicher Barbara
Gudalewska Barbara
Kalińska Grażyna
Karolkiewicz Leszek
Kundzicz Franciszek
Miron Alicja
Pietkowski Bogdan
Romanowicz Mikołaj
Sołoniewicz Dariusz
Tryzna Alicja
Wiszejko Jerzy
Wyszyński Jan