„Modernizacja punktów oświetleniowych w Gminie Krynki”